Kosten

Contributie
€ 33,00 per jaar

Contributie gezinslid
€ 16,50 per jaar

Lesgeld pony's
€ 8,25 per les
(€33,00 per maand)

Lesgeld paarden
€ 8,25 per les
(€33,00 per maand)

Lesgeld mennen
€ 8,25 per les
(€33,00 per maand)

Lesgeld mennen (Albert de Graaf)
€ 10,00 per les
(€40,00 per maand)

Donateurs
€ 10,00
(minimaal bedrag, meer mag uiteraard)

Statuten

Algemeen Reglement

Lidmaatschap KNHS is verplicht. Het lidmaatschap is per jaar. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen tegen het einde van het boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Is niet tijdig opgezegd, dan geldt de opzegging tegen het einde van het daaropvolgende boekjaar. Voor de verenigingslessen geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Voor de kosten van de KNHS verwijzen we naar de website van de KNHS.