Allemaal bedankt! 2014De rommelmarktcommissie van manege De Driesporen die al een aantal weken druk doende was met de voorbereidingen kon weer op vele vrijwilligers rekenen bij zowel opbouw als verkoop. Hiermee staat en valt ook de rommelmarkt. Ook vele bedrijven uit Onstwedde en omgeving hebben weer belangeloos een bijdrage geleverd in de vorm van de inzet van materieel.

De rommelmarktcommissie is zowel vrijwilligers als de bedrijven zeer erkentelijk voor hun bijdrage en steun.

En uiteraard al die mensen, waaronder zeer veel inwoners van Onstwedde, die hun oude spullen hebben afgestaan aan de manege. Zonder hun kon deze rommelmarkt niet slagen.

Bijzonder leuk was uiteraard de rechtstreekse uitzending van RTV Noord, zij deden rechtstreeks verslag vanaf de rommelmarkt. Ook hiervoor onze hartelijke dank.

Afgelopen zaterdag werd traditiegetrouw weer de jaarlijkse rommelmarkt van Manegevereniging en Paardensportvereniging De Driesporen georganiseerd.

Ondanks de kou wisten weer velen van heinde en ver de weg naar de manege te vinden. In de drie hallen werd weer een grote hoeveelheid aan gebruikte spullen aangeboden die in de dagen voorafgaand aan de rommelmarkt onder leden en onder inwoners van Onstwedde was ingezameld. De hoeveelheid was weer overweldigend en de kopers konden hun hart dan weer ophalen.

Deze verkoop leverde een leuk bedrag op. Deze opbrengst wordt, na aftrek van de kosten, gelijkelijk verdeeld over beide verenigingen en zal worden aangewend voor de activiteiten van beide verenigingen en dus volledig ten goede komen van de activiteiten van de verenigingen in ons dorp. terug naar het overzicht