Contributie verlaging PSV 2012Er zullen niet zo heel veel verenigingen zijn die in deze tijd de contributie verlagen. Maar de Algemene Ledenvergadering van Paardensportvereniging De Driesporen heeft het voorstel van het bestuur aanvaard, om de toeslag voor niet-lessende leden af te schaffen. Dat betekent dat voor alle leden, zowel lessend als niet-lessend, de contributie €30 euro per jaar bedraagt (2e gezinsleden €15).

Eric Trijbels
Voorzitter paardensportvereniging

terug naar het overzicht