'voorzitter PSV spreekt tot u' 2011Beste leden,

Het jaar zit er voor de vereniging al weer op. De laatste wedstrijden zijn geweest en de laatste lessen bijna. Dat betekent ook dat onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering er weer aan zit te komen: vrijdag 6 januari, om 20.30 uur in de onderste kantine van de manege.

Wij rekenen op de komst van veel leden van de Paardensportvereniging, vooral ook, omdat we het met jullie willen hebben over het contributiebeleid.

Aansluitend organiseren de Paardensportverenging, de Manegevereniging en de Stichting gezamenlijk hun Nieuwjaarsborrel, die uiteraard toegankelijk is voor alle leden, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Rest mij om – mede namens de andere bestuursleden van PSV De Driesporen – alle leden, vrijwilligers en sponsoren en andere betrokkenen een goed uiteinde en een fantastisch 2012 te wensen.

Eric Trijbels, Voorzitter PSV De Driesporen

terug naar het overzicht