succesvolle rommelmarkt, Bedankt!! 2011De rommelmarkt die zaterdag 22 januari in de Manege is gehouden is weer een daverend succes geworden. Niet alleen vanuit ons eigen dorp maar ook van ver daar buiten kwamen de mensen zaterdagmorgen weer richting manege de Driesporen. De hoeveelheid spullen die te koop werden aangeboden was weer overweldigend.

De twee grote hallen van de manege waren vrijdag reeds ingericht om al het overtollig huisgoed, boeken, platen en cd's, speelgoed, gereedschap, huishoudelijk apparatuur, meubels en wat al niet meer te herbergen. Vrijdag tegen de avond bleek al dat ondanks het feit dat de ruimte aanzienlijk groter was dan in voorgaande jaren we feitelijk te weinig meters tot onze beschikking hadden om het geheel overzichtelijk uit te stallen.

In de toekomst zullen dus alle drie de hallen voor de rommelmarkt moeten worden aangewend. Veel spullen betekent ook dat er veel aanbod is en dus veel kan worden verkocht. En dat gebeurde dan ook zaterdag want we konden kort na twaalf uur toen de markt sloot vaststellen dat we met een opbrengst van ruim 4.000 euro een nieuw record hadden gevestigd. De opbrengst zal na aftrek van wat kosten volledig worden aangewend ten behoeve van de manege en de Onstwedder paardensport verenigingen.
 
Een dergelijk evenement kan alleen een succes worden als vele handen helpen. En dat gebeurde zowel afgelopen vrijdag bij het inrichten van de hal en het verzamelen van de spullen danwel zaterdag tijdens de verkoop. We danken een ieder die zich daarvoor heeft ingezet.

Ook bedanken we de bedrijven en instanties die op wat voor wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd tot het welslagen van dit inmiddels traditioneel evenement binnen ons dorp en uiteraard gaat onze dank ook uit naar een ieder die zijn overtollige spullen weer aan de manege beschikbaar heeft gesteld. Het is toch ook fijn om te zien wat "onze" rommel dan nog waard is.
 
Naast alle positieve geluiden bereikte ons afgelopen zaterdagmorgen voordat de markt van start ging ook nog een droef bericht namelijk dat Berend Baalman in de nacht van vrijdag op zaterdag was overleden. Berend was sinds jaar en dag nauw betrokken bij alles wat zich afspeelde rond de manege, dus ook bij de rommelmarkt. Wij willen langs deze weg ons medeleven tonen aan de nabestaanden van Berend en wensen hun veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.
 
Rommelmarktcommissie De Driesporen

terug naar het overzicht