vrijrijden 2010Wij verzoeken een ieder zoveel mogelijk te gaan vrijrijden in hal 3, dit is de nieuwe 3e hal, tenzij er lessen worden gegeven. Zie hiervoor ook bij 'lesrooster'. Hal 2 is bijna altijd beschikbaar voor het vrijrijden, hier worden geen lessen meer in gegeven.

terug naar het overzicht