Breng jou stem uit op De Driesporen! 2018Breng jouw stem uit en steun het verenigingsleven!

Rabobank Zuid en Oost Groningen draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Zuid en Oost Groningen stelt € 100.000,- beschikbaar! Ook Manegevereniging De Driesporen doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Stemmen! Van 8 t/m 22 februari 2018 mogen leden van Rabobank Zuid en Oost Groningen vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 100.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij, Manegevereniging De Driesporen ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden! Het is voor Manegevereniging De Driesporen belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te werven. Als Manegevereniging De Driesporen zijn wij erg actief met het organiseren van diverse activiteiten om de paardensport in de breedste zin van het woord de promoten bij jong en oud. Wij kunnen deze bijdrage heel goed gebruiken voor het organiseren van al deze evenementen, te denken valt aan de Kidsdagen, Santaride, Lichtjesparade en natuurlijk de Ride & Run.

Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie en vrienden stemmen geven aan Manegevereniging De Driesporen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Zuid en Oost Groningen. Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/zog.

Bedankt voor jouw steun! terug naar het overzicht