Barth volgt Egbert op als voorzitter 2016Beste mensen,

Op 18 oktober jl. heb ik als voorzitter van Stichting Manege De Driesporen de voorzitters hamer overgedragen aan Barth Halmingh.
Na een periode van plus min 12 jaar, werd het in mijn gedachten tijd voor verjonging/vernieuwing.
Ik ben er trots op dat ik in deze 12 jaar het vertrouwen heb mogen genieten van zo vele van jullie.
Ook ben ik bijzonder vereerd ,dat ik in deze periode heb kunnen samenwerken met een pracht stel bestuursleden.
Toen ik in 2004 gevraagd ben, om toe te treden in het stichting bestuur, heb ik na enig nadenken gezegd, ik wil wel komen, maar ik kom alleen maar als voorzitter.
Als je zo iets zegt, moet je het ook waarmaken, daar was ik mij terdege van bewust, uiteraard word je dan door velen verguist, maar ook waren er velen die in mij geloofden.
Met de mensen die er het volste vertrouwen in hadden hebben we dan in die 12 jaar ook heel wat werk kunnen verzetten.
Uiteraard hadden onze bestuurs voorgangers, met heel veel respect hiervoor, al een prachtige accommodatie neergezet, maar misschien was het toentertijd net als nu tijd voor vernieuwing.
Onze prachtige manege is de laatste jaren niet alleen op alle fronten uitgebreid en vergroot, maar het is ook een complete onderneming geworden, waar de overheids instellingen hun eisen en voorschriften op los hebben gelaten, die zijn weerga niet kent, waardoor het op het moment daarom ook erg moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden.
Ik heb mede hierdoor veel waardering en vertrouwen in mijn opvolger Barth, en zal hem in de toekomst als hij dit nodig vind, met raad en daad bij blijven staan.
Voorlopig blijf ik nog even als vice voorzitter/klusjes man, en als commissie lid van de uitdaging die ons allen nog te wachten staat. n.l. asbest eraf zonne panelen erop, en dan stop ik.

Mijn wens voor de toekomst.
Blijf Barth steunen.
Groet Egbert.
Moi.

terug naar het overzicht