Veiligheid

De manege heeft een landelijke veiligheidscertificaat die is afgegeven door Stichting Veilige Paardensport.

 

Veiligheidscommissie

Manege De Driesporen heeft een eigen veiligheidscommissie. De voorzitter van deze veiligheidscommissie is Henk Huls.

voor vragen en opmerkingen

Henk Huls
T (0599) 332743
M 06-23480136
e-mail 

Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accomodatie horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

 • Dien uw klacht mondeling in bij Henk Huls, voorzitter veiligheidscommissie Manege De Driesporen.
 • Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord van voorzitter Henk Huls, namens de veiligheidscommissie van Manege De Driesporen.
 • Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schiftelijk indienen bij voorzitter Egbert Huiting van manege De Driesporen Wessinhuizerweg 4b 9591 VJ te Onstwedde. De voorzitter van de stichting gaat in overleg met de veiligheidscommissie, het bestuur van de stichting, het bestuur van de Paardensportvereniging en of het bestuur van de Manegevereniging. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.
 • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en of het veiligheidscertificaat in het algemeen en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met het bestuur dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040 3850 CA Ermelo.
 • Stichting Veilige Paardensport zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

Geef uw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan uw instructeur of het bestuur. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten!

 

Controle

De Stichting Veilige Paardensport kan op ieder moment van het jaar, zonder vooraankondiging, komen controleren of wij ons houden aan de voorschriften.

Onderdelen van deze controle zijn:Zien de rijbakken er netjes en opgeruimd uit;

 • Zijn de bakdeuren gesloten tijdens de lessen;
 • Zijn de bakdeuren gesloten tijdens het vrijrijden;
 • Staan de hindernissen netjes op hun plaats bij niet gebruik;
 • Is de mest opgeruimd uit de rijbakken en rondom de manege;
 • Zijn er gekwalificeerde instructeurs en instructrices aanwezig;
 • Ligt er niet teveel zwerfvuil in en rondom de manege;
 • Wordt door alle deelnemers een cap gedragen.

En nog veel meer. Aan iedereen het verzoek om zich aan deze regels te houden.