Veiligheids- en accommodatie regels Manege De Driesporen.


Het wordt steeds drukker in onze manege. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar net als in het verkeer gelden ook in de stallen en in de rijhallen van deze accommodatie regels. Alle gebruikers van deze accommodatie dienen zich aan onderstaande regels te houden. Desgevraagd geven de bestuursleden/medewerkers en de instructeurs u graag een toelichting.


Algemeen

Er mag in de accommodatie niet worden gerookt, behoudens in de daarvoor toegestane ruimte.
De instructie mag tijdens de lessen niet worden gestoord.
Manegepaarden en pony's mogen niet in het gangpad gepoetst worden, maar in de stallen.
Bij het verlaten van de hallen dienen de ruiters/ amazones/menners altijd de mest op te ruimen, ook op de parkeerplaats en de opzadelruimte.
Bij niemands aanwezigheid dienen de slagbomen gesloten te zijn.
Bezoekers moeten zich melden bij medewerkers of instructie.
Voor het vrij rijden/mennen is een bakkaart verplicht, ook tijdens privé lessen.
Het is niet toegestaan om paarden / pony’s los te laten in de rijbanen.

Leden en Bezoekers zijn verplicht om het calamiteitenplan door te lezen en te bestuderen ivm:
o    Plaats Brandblussers.
o    EHBO trommels.
o    Nooduitgangen.
o    Eerste hulp nummers.


Het rijden

Bij het rijden dienen alle ruiters/amazones/menners een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband en voorzien van de CE en EN-1384 te dragen.
Bij het rijden dienen alle ruiters/amazones rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde  doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
Bij het rijden dienen de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels te zitten.
Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en kleding te dragen.
Het voornemen om in of uit de rijbanen te gaan moet luid worden aangekondigd.
Op - en afstijgen dient gestructureerd te geschieden.
Bij binnenkomst of het verlaten van de rijbaan dient men ten alle tijden af te stijgen.
 

Tijdens het rijden

De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang.
De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang.
Combinaties mogen elkaar niet snijden bij het passeren. Geef elkaar de ruimte.
Wanneer er meer combinaties springen dan dient het springen van een hindernis te worden aangekondigd.


Longeren

LONGEREN IS BEPERKT TOEGESTAAN in de buitenbak.

Alleen bij slecht weer mag in hal 2 (dus niet in hal 1 of 3 in verband met kuilen) gelongeerd worden, mits die baan vrij is en alleen onder de volgende voorwaarden:
o Alleen met een vrijrijden kaart.
o Niet tijdens de manege-/verenigingslessen.
o Alleen met toestemming van ruiters/amazones/menners die in de andere rijbanen rijden.
o Alleen om een fris paard los te werken, dus niet om bv een half uur te longeren.
o Blijf door de rijbaan bewegen: blijf niet op één plaats staan in verband met kuilen in de rijbaan.


Vrijrijden

Menners dienen – in verband met de bodem - uitsluitend gebruik te maken van hal 3, bij meer dan  drie combinaties, mag er uitgeweken worden naar hal 2.
Ruiters/amazones dienen uitsluitend gebruik te maken van hal 1, bij meer dan vier combinaties, mag er uitgeweken worden naar hal 2, mits zich daar op dat moment geen vierde menner bevind, dan gaan de menners voor.
Menners niet tijdens de manege-/verenigingslessen.
Voor ruiters/amazones is het toegestaan vrij te rijden tijdens de manege-/verenigingslessen, in de vrije hallen, mits geen overlast word bezorgd aan de lessen (ter beoordeling aan de instructeur(s)).

Er mogen bij ons privélessen gegeven worden, maar wel onder een aantal voorwaarden:
o Privélessen hebben géén voorrang op andere vrijrijders, een hal kan dus niet geclaimd worden;
o Er mogen geen privé lessen gegeven worden in hal 2 als in hal 1 en 3  manege-/verenigingslessen zijn.

Het springmateriaal mag gebruikt worden om te trainen, maar alleen de oude springbalken (dus géén wedstrijdbalken). De trainingsbalken liggen op het tussenschot tussen hal 1 en hal 2.


Aangezien wij als vrijwillig stichtingsbestuur niet altijd aanwezig kunnen zijn, doen wij een beleefd doch dringend verzoek aan iedereen om zich aan deze regels  te houden. Voor ieders veiligheid en aansprakelijkheid.

Bij niet naleving van deze regels mag, kan en zal het bestuur een schorsing opleggen.

Veel plezier en wees vriendelijk tegen elkaar!

Het stichtingsbestuur.